Google Search

Friday, December 25, 2015

அயல் நாடு சென்ற இந்திய சிங்கம்

இந்திய மிருக காட்சி சாலையில் இருந்த ஒரு சிங்கத்துக்கு, அயல் நாடு போக ஆசை வந்தது.

ஒரு அதிகாரியை பிடித்து, ஒரு வழியாக அந்த சிங்கம், அயல் நாடு போய் சேர்ந்தது. அயல் நாட்டில் உள்ள பிரபல உயிரியியல் பூங்காவில் அந்த சிங்கத்துக்கு இடம் கிடைத்தது.

அமெரிக்கா சென்ற என்று இந்திய சிங்கம்


ஆனால், தினமும் உணவாக வாழைப்பழம் மட்டுமே தரப்பட்டது. ஏழு நாட்கள் தொடர்ந்து வாழைப்பழம் மட்டுமே தரப்பட்டதால், பொறுமையிழந்த சிங்கம், அங்குள்ள ஊழியரிடம், "ஏய்... நான் இந்தியாவில் காட்டு ராஜா... அங்கு எனக்கு ஆடு, மாடு எல்லாம் கொடுத்தாங்க... ஆனா, நீங்க வெறும் வாழைப் பழம் மட்டும் தர்றீங்களே...' என, மிரட்டலோடு கேட்டது.

அந்த ஊழியர், "உண்மை தான்... நீ இந்தியாவில் காட்டு ராஜா தான்... ஆனால், இந்த நாட்டுக்கு குரங்கு விசாவில் தான் வந்திருக்கிறாய்... அதனால், வாழைப்பழம் மட்டுமே உனக்கு தர முடியும்...' என்று கூறினார்.

இந்திய இளைஞர்கள் சொந்த நாட்டில் திறமையை வெளிப்படுத்த வேண்டும்.
"நீங்கள் அயல் நாடு போய் குரங்காக இருப்பதை விட, இந்தியாவில் ராஜாவாக இருங்க...

இந்த கதையை படித்த பின்பு, நான் பள்ளியில் படித்த பாடத்தின் ஒரு பாடல் பாடல் வரிகள் நினைவுக்கு வந்தது:

 என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில்? ஏன் கையை ஏந்த வெளி நாட்டில்? ஒழுங்காய் பாடு படு வயல் காட்டில், உயரும் உன் மதிப்பு அயல் நாட்டில்...

Courtesy: Maalaimalar Tamil

Friday, December 18, 2015

ஒரு பெண் எப்போதெல்லாம் அழகாகிறாள்?

ஒரு பெண் எப்போதெல்லாம்
அழகாகிறாள்?

1.அதிகாலை பனியில் நனைந்த படியே கோலம் போடும் போது.

2.தாவணிக் கோலத்தில் சுபநிகழ்ச்சிகளில் அங்கும்
இங்கும் வளம் வரும்போது.

3.பேச்சில் ஆங்கிலம் கலக்காமல், படிக்காதவர்களிடம்
அவர்களுக்கு புரியும் விதத்தில் தெளிவாக பேசும் போது.

4.அழகை திமிராக காட்டாமல், ஆண்களை மதித்து நடக்கும் போது.

5.யார் மனதையும் புண்படுத்தாமல் , தன் மனதில் இருப்பவனின் கை பிடிக்க எவ்வளவு நாள்? என்றுக் கேள்வியே கேட்காமல் காத்திருக்கும் போது.

6.அச்சப் பட வேண்டிய இடங்களில் மட்டும் அச்சப்பட்டு கம்பீரமாய் இருக்க வேண்டிய இடங்களில் கம்பீரமாய்
இருக்கும் போது.

7.காதில் இருக்கும் கம்மல் தன் பேச்சுக்கு தாளம்
போடும் படி, தலையை ஆட்டி ஆட்டி பேசும் போது.

8.தம்பி தங்கைகளுக்கு இன்னொரு தாயாய் இருக்கும் போது.

9.தந்தையின் குடும்ப கஷ்டத்தில் பங்கெடுத்துக்
கொள்ளும் போது.

10.ஆபாசமில்லாத உடையணிந்து அழகை
எப்போதும் மறைத்தே வைத்திருக்கும் போது.

11.ஆண்கள் கூட்டத்தை கடக்கும் போது,நம்மை ஏதேனும் சொல்லி கிண்டலடித்து விடுவார்களோ என்று மனதில் ஆயிரம் கேள்விகளை சுமந்த படியே
செல்லும் போது.

12.சமைக்கத் தெரியாது என்பதை பெருமையாக
சொல்லாமல், அன்னமிடுவதில் அன்னையாய் இருக்கும் போது.

தன்னலமில்லாத, செயற்கைத் தனமில்லாத
எல்லா பெண்களுமே அழகு தான்.

Six Little Stories

6 LITTLE🌱STORIES
         -----:-:-:-:-:----

🌾{ 1 }

ONCE, All villagers decided to pray for rain, on the day of prayer all the People gathered but only one boy came with an umbrella.

                  👇
                That's
                FAITH

         -----------------

🌾 { 2 }

WHEN You throw a baby in the air, she laughs because she knows you will catch her.

                 👇
              That's
              TRUST

       ------------------

🌾 { 3 }

EVERY Night we go to bed, without any assurance of being alive the next
Morning but still we set the alarms  to wake up.

                 👇
               That's
               HOPE

       -----------------

🌾 { 4 }

WE Plan big things for tomorrow in spite of zero knowledge of the future.
                
                 👇
              That's
         CONFIDENCE

        -------------------

🌾 { 5 }

WE See the world suffering.
But still we get Married.
                
                 👇
               That's
                LOVE.               
                      
      --------------------
                  
🌾  {6}

On an Old Man's shirt was written a cute sentence
'I Am Not 60 Years Old.., I Am Sweet 16 with 44 years Experience.'

                  👇
                That's
             ATTITUDE
           ---------------

Do live your life like 6stories..

Solve this, if u r brilliant..😇

Solve this, if u r brilliant..😇

1. I am a 11 letter Indian city.
2. Last 6 letters is fruit name.
3. 7,8,3 letters is a bird name..
4. 6,7,5,3 is a part of the face.
5. 1,8,3 is used by student
6. 9,5,3 is a soap name

🔧101% brain work.🔨

Reply.

Monday, December 14, 2015

Do You Have The Guts to Say No for The Flood Relief Fund/Material If You Are Not a Victim of Chennai Flood?

At some point of time, one way or the other, we would have complained about the way in which the government officials work, the activities about politicians and several feedback about how the government reacts to some situations. But in my opinion, it is the self discipline, self realization and following your heart and being true to yourself is the best way to be right always. The only way to change the world is to change yourself.
 Read: Your Contribution to Prime Ministers National Relief Fund (PMNRF)

I am extremely sorry if the statement mentioned above are irrelevant and hurting. Recently, I came across a situation where I saw person giving away his details in order to get the flood relief fund/materials.

I was staying in my house and someone knocked my door. I opened the door and found a person from corporation was standing with a pen/paper and pad. He asked me, sir is your house/family is affected by Chennai rain?. With more curiosity, I asked why?. He replied, we are taking the details of the people affected in Chennai rain/flood our area. We will be distributing the flood relief items to each family. I told him, sir, we had water logged inside our house till knee level. However, we did not loose any thing. All our items and family members are safe. Hence, I do not prefer to get the flood relief items supplied.

Later, one of the tenant who stays in third floor in our building saw me standing outside. He told me with happiness that he provided his details to the representative for receiving flood relief materials. He also told me that why do we need to miss something that comes for free.

Is it right to get something for which you do not deserve? 
How much does it costs to be true to yourself?. 

As you are reading this post, I hope you will be true to yourself. I hope you will have the guts to say no for the flood relief materials if you are not the victims of this rain and flood. Let the people who are really affected by flood must get the relief fund.

First, let us be true to our self. Then the remaining things will automatically fall in place. Promote this post and let your friends know about it.

Read: My Experience and Learning in Chennai Rain and Flood Relief Activity 2015

Sunday, December 13, 2015

My Experience and Learning in Chennai Rain and Flood Relief Activity 2015

Having been graduated from saninik school and 9 years of being in NCC (6 years of School + 3 years of college), there is no wonder me going and helping the needy during natural calamity.

Yes, it was in Dec 02, 2015 early morning at 5:30 AM, I received a call from uncle and he asked me what is the status of the rain in your area? He also added, there was a heavy rain in Chennai and her daughter's house was fully drown. She vacated the house in mid night 1 'O' Clock. I was sleeping on my cot and I told my uncle that there is no rain and I am safe. Later, I disconnected the call and took another nap. It was almost 6:45 AM and I was thinking whether to get up and get ready for office? Finally, I got up and tried to get down from my cot. I was shocked when I found water level inside my house till my knees. This is how I came to know about flood. I dropped the idea of going to office as my house was not in good condition.

Amudhakumar - Chennai Rain Flood Relief Activity 2015
Amudhakumar - Chennai Rain Flood Relief Activity 2015

How Ended Up Involving in Flood Relief Activity?


Once I came to know my house was flooded, I decided to stay on my cot for long time thinking that water will drain out automatically after some time. But, the water level did not reduce. The power was also shut down after some tile. With no other option left out, I decided to go out and have a cup of coffee. I went out and found it was not raining. I found the roads were clean and filled with water. I found several people carrying few things and moving away in ECR (East Coast Road). I also walked through periayar street till the end and found the canal water entered into houses.

The residents of those area were migrating to a safer place. I just f\observed the crowd and found it was noisy and there was no issues. I was searching for a tea stall. I came back to ECR and went to Palavakkam Arch. When I reached there, I found several people flocking around and fighting for something. When I went near to them, I came to know that the people were escorted from the flood affected areas and kept in Municipal School, Paalavakkam. The crowd and fight was for the break fast that was distributed to them.

When I saw this incident, I could not resist my self from being helping them to get organized. With great difficulty I entered in to the crowd and reached the place where the pongal was distributed. I raised my voice above all and commanded few people to form a line. But, this did not happen suddenly. The people were fighting for food. However, with continuous effort, the people started forming a line and others started following the line. The break fast was distributed. After the distribution, I found 3 to 4  young and energetic volunteers joined with me and told me, sir if you stay with us for lunch time, the food will be distributed without any issues. Then, I decided to be with them. With the help of four volunteers, we took the head count of the total crowd. This is how the first day moved till noon.

How I Managed to Distribute Flood Relief Material to The Needy?


As mentioned earlier, I took the head count of the total people in the relief center and it was 275. For distribution purpose, I rounded off the head count to 300 members. These 300 members were distributed across 6 class rooms in municipal school, paalavakkam. I found the following people in the relief centers:

 • Couples with less than 1 year old baby.
 • Senior Citizens (single and couple)
 • School going kids
 • Adults and ladies in the age group of 20 to 45 years.
 • Handicapped people.

Having observed all these, I allocated each person a room and told them every time we receive a contribution from any volunteers, it should not reach  a single group of people and the concept if survival of the fittest will not work out. The whole idea was "Someone should not get everything, but everyone should get some thing." With all our efforts we were serving the people in full swing. We did not expect anyone's help, we did not expect any return, we did not wait for any command from any one. We did what we are suppose to do for someone one in need.

Here is when I got introduced to one of the corporation staff Mr.Malayarajan (Health Inspector). He was straight forward, kind and very good listener. He observed my activities for some time. I helped few volunteers in communication (English). Hence, he told me to continue serving the people. With the pride and happiness, I continued my service.

Meeting the Real Heroes


Meeting the real heroes. I am referring to all the volunteers who came forward and extended your help in supplying all the items to the best of your ability. The support was from round the corners. The different volunteers are:

- Cine and Serial artists.
- Public People
- NGO's
- Youngsters.

I could not remember several people names and unable to take any photos as the mobile phones are dead. Few heroes I remember are as follows:

 • Mr. Raja Krishnamoorthy (Kitty) - Film Artist.
 • A young serial artist (He plays dual role as brother for Ramya Krishnan in one of tamil serial(Character name is Shakthi)).
 • Ms.Clara and group of 6 foreigner.
 • Mr.Rajesh and Mr.Ajeesh

I am extremely sorry for not having the complete database of volunteers. However, I would like to thank you all from my heart for extending your help.

My Learning or Take Away from Flood Relief Activity Chenai, 2015


 • Humanity is alive and any other social evil will soon disappear.
 • There is always negative people and positive people in any walks of life.
 • It is only food, dress and a place to stay is important to lead a life any other things are just luxury.
 • Till there are people to give away something, there is always people who will lie that they do not have anything.

Conclusion about Chennai Flood Relief Activity 2015


Due to my participation in the relief activity of natural calamity, I have earned the following things which money can not give me.

 • A self pride and satisfaction on helping the people in need.
 • Love and affection from people who are benefited.
 • A vote of thanks and a smile in every person face in relief center.
The most valuable asset I got is this statement "Yaar Veetu Pillayo, Namakku Uthavi Seiuthu."  and "Un Gunathakku Neeyum un pillai kuttihalum Nalla Irupeenga". I heard this statement from the people in the venue.Thursday, November 12, 2015

My Experience on Booking New LPG Connection Online

Even though, I booked this online LPG connection after getting married, I am writing this article now because, my experience will help someone like me to get this process done at the easiest. I always use to say that we are in information age and technology plays a major role in saving our time and money. It is all about how to make technology working for us.

New LPG Connection Online
New LPG Connection Online

My Opinion on Getting New LPG Connection OnlineHaving seen how the officials work at government sectors, their reaction while requesting some information is really discouraging me from reaching any government related office. Hence, whenever, I need to go to any government office, I always look for online service. However, I was also skeptic about online process. By gaining confidence, I gave an attempt to apply for LPG connection online. To my surprise, I got the process completed.

How I Choose LPG Service Provider?


I have not done any home work to decide which LPG provider to choose. I just went to google and searched for "online gas booking" and got the first link as Indane Gas Service. Booked new connection. I never thought it was so easy.

Documents Required for Booking New LPG Connection • ID Proof (Aadhar Card, Ration Card, Driving Licence)
 • Address Proof (Ration Card, Rental Agreement)
Note: I took the photograph of rental agreement and aadhar card  to upload it to the website.

Steps to Book new LPG Connection Online


 1. State
 2. District
 3. Distributor
 4. Full name
 5. Date of Birth
 6. Mobile Number
 7. Email Id
Note: Enter valid email address and phone number.

New LPG Connection Online Application Form
New LPG Connection Online Application Form

Once I submitted my information, I was provided with a reference number to check the New Connection status. I checked the status  and it was pending for 48 hours. Later, I received an email stating that the connection is approved and I must visit the nearest distributor to get the gas cylinder.

Filling Up Know Your Customer (KYC) Form After getting the online approval status, they provided me an link to Know Your Customer KYC form. I filled this form and submitted online. Here, I have provided all the details like number of cylinders required, Option to hold or give away LPG Subsidy, optional items like gas stove, cooker and LPG hose. I selected my preference and submitted.

I also took a hard copy of it. The nearest Indane gas agency is Vijay Gas Agencies, Palavakam.

My Bitter Experience at Vijay Gas Agencies, Palavakam.


Till now, I had no issues. all formalities are done. As I was requested to submit the hard copy of Know Your Customer KYC form, I got their number from internet and tried to reach them several times. They were not responding. Luckily, they picked the call once. I explained my requirements. They told me that I must reach their office before 12'o Clock in the afternoon. I spoke with my manager and got two hours of permission and reached Vijay Gas Agencies, Palavakam.

I reached their office and  was waiting in the reception. Once person looked at me and asked me what you want?. I told him I here to take a new LPG connection. He suddenly redirected me to another staff sitting on the other side. She was busy over talking in mobile phone. I was waiting for 5 minutes. Later, I reached her desk and asked "Excuse me". She looked at me and asked "New Connection ah?". I told yes. Having her mobile phone on one side, she picked up three to four form and told me to fill. Thinking that these are requirements, I took those forms and skimmed through it. To my surprise, it was the same Know Your Customer (KYC) Form.

I reached to that lady again. This time she completed her conversation over mobile phone. I told her that I have already filled all these details online and I have the reference number and hard copy. She replied "We do not consider online application details". She told to fill the forms again. I was really shocked to hear this one from this lady. The person sitting nearby noticed our conversion and he called me. He requested the online reference number and my aadhar card number. He checked the details and said sir, you received your document and you can take the cylinders right now by paying the required money.


I gave all the documents to him and paid 5500 INR. He added stating you need to pay 9500 INR. I was shocked. I told him, sir the online application states total of 5500 INR. It is for deposit amount, two cylinders and and one induction stove. However, he said, the brand mentioned in online form is not in stock. Hence, you need to take the items that are in stock. I told him it's alright. He gave me following things:2 Cylinders
1 LPG Stove
1 LPG Hose
1 Cooker

As I had 2 hours of permission from my manager, I did not take the cylinders along with me. Instead, teh person told, he will deliver it in your home tomorrow and they will help you to setup the items. They do delivered it to our house. But not on the same day. But, after 15 days and 10+ followups.

Conclusion


Government is also trying to make things possible by implementing online service. Indane gas service  was very responsive. However, in my scenario, it is the staffs at agency which gave me this experience. They were not ready to listen to me when I approached them and not yet ready to face or accept the change in technology to meet the current needs.

Wednesday, November 11, 2015

Your Contribution to Prime Ministers National Relief Fund (PMNRF)

Recently, I received a tweet from one of the famous blogger in India. This tweet said about contribution for flood relief fund in Jammu & Kashmir. However, I was very curious to know whether the information correct. I tried to validate it.

Prime Ministers National Relief Fund (PMNRF)
Prime Ministers National Relief Fund (PMNRF)
I did clicked on the URL in the tweet and I was taken  taken to Prime Ministers National Relief Fund contribution page. I figured out that this is a common forum for all relief activities and not specific to Jammu and Kashmir Relief Fund. In fact, I would say, I learned a lot by visiting this page.

It is informed that Prime Minister's National Relief Fund (PMNRF) does not collect any money through SMS/Miss call services or through any such service provider. It is advised that any such Calls/ Messages should not be entertained.

Being in information age and dealing with day today technology, we may believe the call or SMS that talks about relief fund may be correct and out of sympathy, we will end up contributing to spammers. However, I figured out that online contribution via Prime Ministers National Relief Fund (PMNRF) is the only way to contribute for all natural calamities and disorder.

All contributions towards PMNRF are exempt from Income Tax under section 80(G). The PAN number of PMNRF is AACTP4637Q. 

Steps to Contribute to Prime Ministers National Relief Fund (PMNRF)

 1. Full Name
 2. Address
 3. City
 4. Zip
 5. Country
 6. Email ID
 7. Mobile
 • Enter your payment information and check the box "I Accept the above terms for donations." and click on Continue to Pay button. Now, you can follow the online instructions and complete your transaction.

Available Payment Options for  Prime Ministers National Relief Fund (PMNRF)


MNRF accepts online contribution only through netbanking. At present, payments through Credit or Debit cards are not accepted.

Note: You may click Payment History and find out the status of your transaction.

The payments via net banking can be done using anyone of the following banks:

 • Allahabad Bank
 • Andhra Bank
 • Axis Bank
 • Bank of Bahrain and Kuwait
 • Bank of Baroda - Corporate Banking
 • Bank of Baroda - Retail Banking
 • Bank of India
 • Bank of Maharashtra
 • Canara Bank
 • Catholic Syrian Bank
 • Central Bank of India
 • Corporation Bank
 • Dena Bank
 • Deutsche Bank
 • Development Credit Bank
 • Dhanlakshmi Bank
 • Federal Bank
 • HDFC Bank
 • ICICI Bank
 • IDBI Bank
 • Indian Bank
 • Indian Overseas Bank
 • IndusInd Bank
 • ING Vysya Bank
 • Jammu & Kashmir Bank
 • Karnataka Bank Ltd
 • Karur Vysya Bank
 • Kotak Bank
 • Laxmi Vilas Bank - Co-operative Bank
 • Laxmi Vilas Bank - Retail Net Banking
 • Oriental Bank of Commerce
 • Punjab & Sind Bank
 • Punjab National Bank - Corporate Banking
 • Punjab National Bank - Retail Banking
 • Shamrao Vitthal Co-operative Bank
 • South Indian Bank
 • Standard Chartered Bank
 • State Bank of Bikaner and Jaipur
 • State Bank of Hyderabad
 • State Bank of India
 • State Bank of Mysore
 • State Bank of Patiala
 • State Bank of Travancore
 • Syndicate Bank
 • UCO Bank
 • Union Bank of India
 • United Bank of India
 • Vijaya Bank
 • Yes Bank Ltd

Sunday, September 27, 2015

Incident at Nithya Kalyana Perumal Temple Thiruvidanthai - A Million Dollar Worth Take Away

Thiruvidanthai Temple Location


Me and my wife along with my in laws, went to one of the famous temple near Chennai. The name of the temple is Nithya Kalyana Perumal Temple. It is located at a placed called Thiruvidanthai in Kanchipuram district. Almost 5 KM from Kovalam.

Thiruvidanthai Nithya Kalyana Perumal temple is famous for the belief that if the marriage is getting delayed for someone, they will get married soon after visiting that temple. However, married couple also visits this temple for several religious purposes.

As I have the  habit of reading books, I read that God will always appear in front of you not directly but through someone as a messenger. Once the message is conveyed to you,  the messenger will go away. I  read this in a book named "Conversations with God"

After reading this book, whenever, I go out and meet new people, I always think that the person next to me is a messenger from God and I am meeting him today because, god wants to convey something important to me.

Nithya Kalyana Perumal Temple
Nithya Kalyana Perumal Temple

Details About The Scenario in Thiruvidanthai Temple


When we entered the temple and started standing in the queue, it was little rush. All four of us tried to stand together in the queue. There was another family standing next to us. They are the family of four people father, mother and two young and cute sons. When we started to stand in the queue, I suddenly heard a loud voice with angry tone "What the hell are you doing here? why not move forward in the queue?". It was the voice from the father of two sons. This person was shouting at the elder son who was standing in the queue.

Based on his activities, I could figure out that he is highly concerned about time and not comfortable in public with crowd. Indirectly, he is always trying to be perfect by pointing out others mistakes. Later, I spoke to him for some time and came to know that he is working in one of the MNC in an senior level.

His dad continued to yell at the 10 year old boy. He also used few bad words like wtf, and f**k and all kind of stuff. Later, he started scolding his wife stating that, we could have started earlier and reached the venue. We should have not come to perumal temple on Saturday. It is taking more time, the queue is very long. However, his wife was very silent and learned to manage the situation. The total family and other people standing there felt uneasy. because of his activity. I figured out that this person is more concerned about the time rather than the happiness and the respect for the family.

After standing in the queue, at some point of time, I could not control my emotions, I was about to ask the person that sir, we are in a temple and this place is meant for peace, tranquility and happiness in the family. Using few bad words, getting angry and yelling at someone is not the right thing to do. However, I did not say anything to him as he too has his own rights to express his freedom. Moreover, what if this person starts opposing my suggestions and if it ends up in argument. This may lead to loss of respect for me in my family in front of my in laws in public.

In the mean time, he started googling about Nithya Kalyana Perumal Temple and its related history and shared to his sons. He also took his younger son who is 3 years old and put him on his shoulders. This showed me that he would love to put his son under comfort zone though he feels the pain. Finally, he and his family next to us, worshiped lord perumal.

The Million Dollar Worth Take Away from This Incident

I hope you understand the scenario that I have depicted above. Even though we might be working for an MNC in senior positions and time is really a constraint. However, when it comes to spending time with family is at most important. Our family members expect not only money from us, but they expect respect, love, care and most important is the time with them.

When we take time from our busy schedule and decided to go out with the family to the places like temple, we must ensure that all the family members are feeling comfortable with us and are happy. After returning home, the trip made should bring home the happiness and not another conflict. If it brings conflict, then there is no use of taking the family outside and spending time with them.

If something is not happening as expected, we can understand the situation and ensure that our loved ones are not hurt with the words that are used in the scenario. Because the safety, respect, happiness, love and care for family is more important than anything in this world.
 
Few kind words like what if the crowd is high, we will wait in the queue and get blessings from god can be used. I am sure, the words we use are purely our choice and we can use the most pleasant and positive words.

After seeing this scenario, I took a resolution that when I go out with my family members, I will never shout at them even if the mistake is on their side. I will choose the kind words to be used and ensure that they are not embarrassed in the scenario. If you feel that the resolution I have taken is worth, you can share this article and share it with your friends.

Popular Posts